BM-BIKE บีเอ็มไบค์

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลการชำระเงินของร้านค้า

โอนเงินเข้าบัญชี

ธ.กรุงเทพ สาขาพระรามที่ 2
2 284 262 827 กัมพล พรหมบรรยง

สามารถชำระเงินมาได้ผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

tfb ธนาคารกสิกรไทย
กัมพล พรหมบรรยง
743-2-01523-4
ออมทรัพย์
bkb ธนาคารกรุงเทพ
กัมพล พรหมบรรยง
228-4-26282-7
ออมทรัพย์